© 2017 Ruben Korfmaker
Inspiratie
RubenKorfmaker
De vioolbouwschool van Dirk Jacob Hamoen
Degenen die Cantor hebben gelezen, zullen weten dat de vioolbouw een belangrijke plaats in het verhaal inneemt. In het vervolg op Cantor, werktitel: Canvas, zal dat ook zo zijn. Tijdens de voorstudie en het schrijven, ontstond de onweerstaanbare behoefte om er meer over te leren. Lezen en plaatjes kijken volstonden niet meer; ik wilde erover praten met mensen die er verstand van hadden. Kijken naar het echte werk, het materiaal voelen en vastpakken. En daarom maakte ik op een goede dag kennis met Dirk Jacob Hamoen. Eerst per mail, zoals dat gebruikelijk is, en daarna in zijn prachtige werkplaats, tevens school voor vioolbouw, in Makkum.
Ook ontmoette ik acht gedreven mannen die onder het toeziend oog van Dirk Jacob, en elkaar, hun eigen project realiseerden. Ik zag onder- en bovenbladen, krullen van violen bassen en cello’s. Ik zag hoe gedisciplineerd ze bezig waren met het aanbrengen van de krans, het op dikte schaven van de bladen, het vervolmaken van een kopie van een krul van een echte Stradivarius. En ik zag dat iedereen elkaar hielp. Zodra je namelijk de werkplaats van Dirk Jacob in stapt, ben je vioolbouwer. Niet KAM-coördinator, niet machinist en niet vuilnisophaler. Nee. Vioolbouwer, iedereen. Zelfs ik. Een beetje. Mannen, bedankt voor de mooie en leerzame dag. Dirk Jacob, bedankt voor het delen van je kennis over de vioolbouwers van Cremona en de toegepaste technieken toen en nu. Het was maar een klein stukje van alles wat je erover weet, maar voor mijn boek was het ruim voldoende. Voorlopig.